Рачун општине

 

ЈИБ 4400519290009
ЖР: 5520040001884286 Буџет
ЖР: 5520040001130208 Јавни приходи