Одјељење за финансије

в.д. Начелник одјељења ЗОРАН АВРАМ, дипломирани економиста. Рођен 01.09.1961. године. Ожењен, отац двоје дјеце. Радио у Скупштини града Српско Сарајево у Одјељењу за финансије, у Дирекцији робних резерви Града Источно Сарајево као помоћник директора. Функцију начелника Одјељења обавља од 2005. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ врши стручне и управне послове који се односе на: праћење остваривања политике финансирања у општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршење расхода, буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета општине, као и друге послове који му се ставе у надлежност.