У насељу Војковићи општина Источна Илиџа урађена је реконструкција и асфалтирање дијела улице Српских палих бораца – од основне школе „Алекса Шантић“  до раскснице са улицом Петра Сарајевског у дужини од 562,00 м,

Попречни профил саобраћајнице састављен од:
     – двије саобраћајне траке за колски саобраћај ширине 5,00 м (2 х 2,50 м),
     – пјешачка стазе са лијеве стране саобраћајнице, банкине уз пјешачку стазу

Досадашњи проблеми које су грађани Војковића имали са постојећом саобрaћајницом рјешени су новом асфалтираном и модерном саобраћајницом.